ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Достъп до обществена информация

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в Канцеларията на гимназията всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. 

Адрес: гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Гинев" №2

тел.: 062 64 49 71

e-mail: info-300130@edu.mon.bg

Лице за контакт: Нели Николова