ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Ученици от гимназията взеха участие в съвместен семинар във филиала на Медицинския университет - Варна

Учениците от специалност, "Асистент на лекар по дентална медицина" взеха участие в семинар, организиран съвместно с преподаватели от филиала на Медицински университет Варна във Велико Търново.