ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

НП "Изграждане на нови спортни площадки"

Гимназията спечели проект по НП на МОН за Изграждане на нови спортни площадки, футболно игрище, две волейболни игрища, ТРИБУНИ за зрители, настилка ,изкуствена трева и ЕЛЕКТРОННОТО ТАБЛО за резултатите от срещите.

Стойност на проекта - 200 000 лева!