ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Проект "Съвременни учебни лаборатории"

По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ МОДУЛ 1 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА“

ПГЕ "А.С.Попов" спечели и реализира проект СЪВРЕМЕННИ УЧЕБНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“ на обща стойност 100000лв.

Наши партньори в реализирането на проекта са фирма “НОВАДЕНТ ” ООД и фирма “ ЛАЗАРОВ ГРУП” ЕООД. Поставените цели при реализирането на проекта са:

• Осъвременяването на материална база в гимназията да отговаря на изискванията на работодателите и на съвременното ниво на развитие.

• Финансово ангажиране на фирмата партньор по проекта в духа на сътрудничество.

• Създаване на възможност за предоставяне на индивидуални практически задания на учениците в процеса на обучение са постигнати.