ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Проект "Ученически практики - 2"

Основни цели на проекта са: Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда. 25 ученици от ПГЕ и 10 фирми се включват в проекта.