ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Проект "Училищна STEM средa"

В гимназията е разработена и вече одобрена Концепция за изграждане на училищна STEM среда, с която се участва в процедура чрез директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“. В информационната система за Механизма (ИСУН 2020) е създадена процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“ за целите на подаване на Концепция за изграждане на училищна STEM среда и съгласуването й с Националния STEM център.

В гимназията предстои да бъде изграден модерен СТЕМ център по направление природни науки и направление математика и информатика.