ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Проект "Успех за теб"

 

ПГЕ " А.С.Попов" от 2023г. работи по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

По Дейност 2 – интензивна работа с родители;

по Дейност 4 – допълнително обучение за обща подкрепа;

по Дейност 5 – провеждане на занимания по интереси;