ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Електрообзавеждане на транспортна техника

Тази специалност е свързана с експлоатацията и монтажа на електрообзавеждането на автомобила и другите моторни превозни средства. В учебната програма са заложени безплатни курсове за водачи на моторни превозни средства(МПС) категория В.

Обучението по специалността след завършен VII клас се съчетава с разширено изучаване на английски език.

Завършилите специалността могат:

  • да работят в автосервиз, като изпълняват дейности по диагностика, монтаж, ремонт и експлоатация на електрообзавеждането на автомобила и
  • други МПС;
  • да измерва и изпитва електротехнически уреди, устройства от електрообзавеждането на автомобила и други МПС;
  • да проектира електрообзавеждането на автомобила и други превозни средства;
  • да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническата документация;
  • да изпълняват шлосерски, монтажни и електромонтажни дейности