ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Компютърна техника и технологии

В учебната програма е предвидено изучаването на приложни програмни продукти, като се започне от пакета MS Office и се стигне до CAD системи за проектиране на печатни платки. Застъпено е обучение по програмирането на C#, програмиране на Асемблер за RISC микроконтролери.

На разположение на учениците от тази специалност са два компютърни кабинета, оборудвани със съвременни компютърни конфигурации, периферия и с осигурен неограничен достъп до Internet ресурси , мултимедиен кабинет, работилници и лаборатории по "Компютърна техника и технологии - Микропроцесорна техника".

Обучението по специалността след завършен VII клас се съчетава с разширено изучаване на английски език.

Завършилите специалността могат:

  • да участват в проектиране и асемблиране на компютърна и микропроцесорна техника;
  • да инсталират, настройват, обслужват компютри и компютърни системи;
  • да подбират подходящи режими на работа на компютри и компютърни системи;
  • да извършват цялостна диагностика и ремонт на компютри и компютърни системи;
  • да продължат образованието си в техническите университети в страната и чужбина;
  • да се реализират успешно като техници в множество фирми от компютърния бранш у нас и в чужбина.