ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Ветеринарен техник

Ветеринарният техник извършва профилактична, контролна и лечебна дейност. Профилактичната дейност се състои във ваксинации, както и в профилактика и ремонт на медицинска техника за ленчение на животни. Контролната дейност се състои в мерки за спазване на зоохигиенните изисквания към животните, в грижи за качеството на получаваните хранителни продукти и за качеството на изхранваните фуражи. Лечебната дейност се състои в поставяне на диагноза, изпращане на материали в диагностичните лаборатории, хирургическа намеса, даване на лекарства, поставяне на инжекции, даване съвети на стопаните за грижа към животните.

Обучението по специалността след завършен VII клас се съчетава с разширено изучаване на английски език.

Завършилите специалността ще могат:

  • да работят в животновъдни ферми, във ветеринарни лечебници, в частни кабинети и аптеки, в лаборатории, канцеларии и лични стопанства; 
  • да подпомагат дейността на ветеринарния лекар като изпълняват различни по тип диагностични и профилактични задачи;
  • да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване;
  • да работят в предприятия за държавен ветеринарен санитарен контрол, в частни клиники и други;