ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

История на училището

Началото е поставено на 15. IX. 1964 година, когато се създава ПТУ по Радиотехника "Ал. Ст. Попов”. Първата учебна година започва със 111 ученици. Целта е да се подготвят висококвалифицирани изпълнителски кадри за нуждите на Радиозавода в гр. В. Търново.

От месец февруари 1966 г. училището става СПТУ с тригодишен курс на обучение.

На 16 януари 1968 г. е направена първа копка за нова сграда на училището и само за две години строежът е завършен. Учебните занятия през 1970 г. започват в нови и приветливи класни стаи.

Следва разширение през 1984 г., когато се изгражда нов корпус на сградата, включващ учебни работилници и лаборатории. Със заповед на Министерство на народната просвета от 5 юни 1987 г. СПТУЕ става техникум, а през 2002 г. - Професионална гимназия по електроника и с това започва най-новата история.

Александър Степанович Попов е роден на 4 март 1859 година в селището Турински рудници, Пермска губерния в семейство на свещеник.

Завършва духовно училище в Екатерининбург, а след това Пермската духовна семинария. Там си спечелва прозвището "математик”, поради интереса си към точните науки.

Едно от най-важните си открития Попов демонстрира на 7 май 1895 година на заседание на Руското физико-химическо общество - представя доклад и прави демонстрация на прибор, регистриращ електрически разряди при буря, който се смята за първия в света приемник на радиосигнал.

От 1945 година този ден се смята за рожден ден на радиото.