ПГЕ "Александър Степанович Попов"

Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Вече 60 години звънецът на 15 септември отваря вратите на Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов”. Време достатъчно да се напише една история.

Днес в Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов” учат около 250 момчета и момичета. Училището разполага със собствена материална база 8610 кв.м. двор и 6440 кв.м. училищна сграда. На много високо равнище са кабинетите по специалните предмети, компютърните зали, STEM - център, лаборатории и работилници. 

Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов” е носител на орден "Кирил и Методий” ІІ-ра степен и Народен орден на труда - златен. От 1998г. ПГЕ "Ал. Ст. Попов" е избрана за член на Международната фондация на обединените училища и асоцииран член на ЮНЕСКО.