ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в изкуствата и спорта“ 2024 година

Покана за участие

 

По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в изкуствата и спорта“ 2023 година гимназията бе одобрена за изпълнение на Модул 2. „СПОРТ” - Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол и волейбол.

Двата отбора вече тренират и участват в състезания с новите екипи.