ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново