ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Прием 2024/2025

                                                     

Специалности дневна форма на обучение

След завършено основно образование с разширено изучаване на чужд език

 • 523050 Техник на компютърни системи / 5230501 Компютърна техника и технологии - 13 ученици
 • 522010 Електротехник / 5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника - 13 ученици
 • 724010 Асистент на лекар по дентална медицина / 7240101 Асистент на лекар по дентална медицина - 13 ученици
 • 640010 Ветеринарен техник / 6400101 Ветеринарен техник - 13 ученици

Балът за класиране се образува като сбор от следните оценки:

За специалности: Компютърна техника и технологии и Електрообзавеждане на транспортна техника:

 • Оценката от теста по БЕЛ
 • Утроената оценка от теста по математика
 • Оценката по математика от свидетелството за завършено основно образование
 • Оценката по физика от свидетелството за завършено основно образование

За специалност: Асистент на лекар по дентална медицина и Ветеринарен техник:

 • Оценката от теста по БЕЛ
 • Утроената оценка от теста по математика
 • Оценката по математика от свидетелството за завършено основно образование
 • Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование