ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Екип

Ръководство:

 • Нели Николова - директор

 

 • Илияна Маринова - зам. директор УД

 

 • инж. Соня Каратодорова-Кисьова - зам. директор УПД

Общообразователна подготовка:

 • Пламена Русева - български език и литература

 

 • Икмал Джомова - чужди езици - английски

 

 • Петя Гьозова - чужд език по професията - англйиски език

 

 • Димана Ангелова - чужди езици - англйиски и руски език

 

 

 • Илияна Лазарова - математика и информационни технологии

 

 • Антоанета Андреева-Иванова - история и цивилизации и философия

 

 • Георги Гьозов - география и икономика и гражданско образование

 

 • Мартина Цанкова - химия и опазване на окoлната среда и биология и здравно образование

 

 •  Антон Славев - физическо възпитание и спорт

 

 • Тихомир Тончев - физическо възпитание и спорт и икономика

 

Професионална подготовка:

 • инж. Ваня Пенева

 

 • инж. Иван Михайлов

 

 • д-р инж. Евгени Драголов

 

 • инж. Емил Козовски

 

 • инж. Кольо Колев

Медиатор:

 • Георги Гьозов
 • Мариела Джурджина - ИОТ

Счетоводство:

 • Даниела Лазарова - главен счетоводител

 

 • Павлинка Минчева - счетоводител