ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Чествахме деня на числото Пи с щафетно състезание по математика