ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Предстои кампания за кариерно ориентиране на учениците „Мисля за моето бъдеще“

В гимназията ще се проведе кампания за кариерно ориентиране на учениците.

Програмата за кампанията  „Мисля за моето бъдеще“, за учебната 2023-2024 година в гимназията е следната:

Карнавал на професиите - 22.04.2024г.

Ден на отворените врати в гимназията - 25.04.2024г.

Професиографска екскурзия до сервиз на "Рено" - 23.04.2024г. - 9.30ч.